Mevlana vs Yunus Emre

mevlana yunus emre farkı

Anadolu Tasavvufu denince akla gelen en büyük iki mutasavvıf şüphesiz Mevlana Celaleddin Rumi ve Yunus Emre'dir. Peki Mevlana ile Yunus Emre arasındaki farklar nelerdir? Bu yazımızda kısaca bundan bahsedeceğiz. Gerek Mevlana gerek Yunus Emre, Anadolu'dan çıkmış olmalarına rağmen bütün dünya tarafından sevilen ve saygı duyulan iki sufidir. Ortak noktalarından biri de ikisinin de hoşgörü ve insan sevgisiyle donanmış dünya görüşleridir.

Mevlana Kısaca Kimdir?

mevlana sözleri resimliMevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında bugünkü Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuş, sonra babasıyla Konya'ya göç etmiştir. 1232 yılından itibaren Seyyid Burhaneddin'den ders almış, onun hizmetinde bulunmuştur. 1273 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. Başlıca Eserleri: Mesnevi, Büyük Divan (Divan-ı Kebir), Fihi Ma-Fih (Ne varsa İçindedir), Mecalis-i Seb'a (Mevlana'nın 7 vaazı), Mektubat (Mektuplar).

Yunus Emre Kısaca Kimdir?

yunus emre sözleri resimli1240 yılında Eskişehir ya da Karaman'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar Taptuk Emre adlı bir şeyhin dergahında bulunmuş, burada çile doldurmuştur. Hacı Bayram Veli'ye de bağlandığı bilinir. Mevlana ile görüştüğü rivayetleri de mevcuttur. İki eseri vardır, bunlar: Divan ve Risaletü'n - Nushiyye'dir. Eserleri Anadolu'da Tekke Edebiyatı türünün doğmasına vesile olmuştur. 1321 yılında vefat etmiştir.

Yunus Emre ile Mevlana Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yunus Emre ve Mevlana'nın arasındaki farkı felsefelerine ve şiirlerine bakarak anlayabiliriz.

  • Örneğin Yunus Emre, şiirlerinde Türkçe kelimeler kullanmış ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şiirleri dörtlük nazım türündedir.
  • Mevlana ise şiirlerini aruz ölçüsü ve Farsça ağırlıklı ağır bir dille kaleme almıştır. Şiirleri mesnevi türündedir.
  • Hem Mevlana hem Yunus Emre Vahdeti- Vücüt felsefesini benimsemişlerdir. Her ikisi de insan sevgisi, Allah aşkı konularına değinmişerdir. 
  • Mevlana'nın öğretileri Mevlevilik adı altında toplanmıştır. Yunus Emre'nin görüşleri ise Bektaşilik akımına benzemektedir.

Fakları Tablomuzda özetledik:

Mevlana Celaleddin RumiYunus Emre
Yaşadıkları Yıl1207 - 12731240 - 1321
Şiir TürüMesneviHalk Edebiyatı
Şiir DiliFarsçaTürkçe
ŞeyhiSeyyid BurhaneddinTaptuk Emre
Varlık FelsefesiVahdet-i VücudVahdet-i Vücud
TarikatMevlevilikBektaşiye
Doğduğu / Yaşadığı YerBelh / KonyaEskişehir / Karaman

Anahtar Kelimeler: 

Yeni yorum ekle

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.